Визитки - специална изработка

Визитки на дигитален печат с полипропиленов джоб - едностранни


Описание на визитки

Визитките са изработени на ефектен картон "Curious Metallics Iridescent" Virtual Pearl /виртуална перла/240 гр/м².

Печатът е само от едната страна и е пълноцветен на дигитален печат

В този пример се виждат няколко визитки, щанцовани с формата на картотека. Всяка от тях е за различни отдели от фирмата, която представят, съответно с имената на служителите. Така клиентът може да се свърже директно с отрасъла, от който се интересува, без да губи кооринатите на другите клонове, когато му потрябват. Визитките са поставени в джоб, изработен от прозрачен полипропилен, върху който също има цветен печат. За изработката му в този вид е използван сито печат и щанцоване и шеф в исканата форма.

Невероятно идейни визитки

 

Визитки специална изработка

 

назад към другите примери на визитки специална изработка

напред към следващия пример на визитки специална изработка